Het Oranjeomité Zoeterwoude Rijndijk richt zich historisch op de viering van Koningsdag voor de bewoners van Zoeterwoude Rijndijk. Inmiddels worden er veel meer activiteiten georganiseerd. 

Het Oranjecomité bestaat uit:

Chantal Boekkooi (voorzitter)
Mendel Vreeken (penningmeester)
Lotte van der Poel

Het seniorencomité is onderdeel van het Oranjecomité en bestaat eveneens uit enthousiaste leden van Zoeterwoude Rijndijk. De activiteiten die het seniorencomité organiseert, zijn gericht op de 65-plussers van Zoeterwoude Rijndijk.

Steunbutton